Kampanjski ščit Kuban 1943
(»Kubanschild 1943«)

 

Od konca januarja do 9. oktorbra leta 1943, po Stalingradu in po umiku iz Kavkaza je 17. nemški armadi uspelo na Tamanskem polotoku zadržati ti. »Kubanbrückenkopf«. S to akcijo je bil omogočen nadzorovan umik 300.000 vojakov in velike količine dragocenega vojaškega materiala. To je bil dovolj velik povod, da se je 20. septembra 1943 ustanovil kampanjski ščit Kuban » v spomin na junaške boje na Kubanbrückenkopf«.


Kuban Ščit so podelili:

- vsem vojakom, ki so »bili v času od 1. februarja 1943 udeleženi ali poškodovani na eni izmed odločilnih bitk, bodisi na kopnem, vodi ali v zraku,

-so bili neprekinjeno vsaj 60 dni na "intervenciji".

Podelitev je izvršil general feldmaršal von Kleist (1881-1954), vrhovni poveljnik armadne skupine Jug »Süd«.


Bronasto obarvan kampanjski ščit Kuban, izdelan iz fine pločevine ali finega cinka, se je nosil na levem nadlahtu uniforme.


Kuban ščit je bil podeljen približno 145.000 krat.

(Kolekcija: RS)opis:RS