Kampanjski ščit Demjansk 1943
(Demjanskschild 1943)

V primerjavi z obleganjem bojne brigade Scherer-ja v Cholmu, je bilo pri Demjansku s 95.000 možmi od 18. januarja 1942 obkoljena neprimerno večja nemška armada. Pri tem gre za armadni korups generala von Brockdorff-Ahlefeld-a (1887-1943) in za dele 10. armadnega korpusa. Obroč se je s pomočjo stalne zračne oskrbe držal do pomoči 17. maja 1942, kjer se je več sovjetskih armadnih korpusov povezalo. Dne 25. aprila 1943 je sledila ustanovitev kampanjskega ščita Demjansk »v spomin na večmesečno junaško branitev bojnega prostora Demjansk napram številčnejšemu in preudarnemu sovražniku«. Kampanjski Demjansk ščit je bil podeljen pri »častni udeležbi obrambe, neprekinjeni intervenciji Luftwaffe, in sicer z najmanj 50 intervencijskih letov, pri čimer štejejo prileti v obkoljen prostor kot intervencija, pri poškodbah ali zmrzlinah, pri katerih se je podelil ranjenski znak (Verwundetenabzeichen)«. Na začetku je podelitev izvrševal general von Brockdorff-Ahlefeld, po njegovi smrti 9. maja 1943 pa je podelitev s svojim faksimiliranim podpisem izvajal poveljujoči general 11. armadnega korpusa. Podeljenih je bilo 74.000 Demjansk ščitov.

DEMJANSK ŠČIT proizvajalec J.F.S. (KOLEKCIJA: RS)

Slike in opis: RS