Kampanjski ščit Cholm 1942
(»Cholmschild 1942«)

Pozimi leta 1942 so poleg Demjanska tudi pri Cholmu bile obkoljene nemške enote 16. armade. 5000 mož so po zraku, oskrbovali več mesecev. Preden je bil obroč spomladi osvobojen, je imela mala brigada pod vodstvom generalmajorja Theodorja Schererja svoje enote dobro povezane, navkljub močnih napadih sovjetskih sil. Po ukazu Hitlerja je Generalmajor Scherer moral braniti Cholm do poslednjega moža.


Še med obrambo je generalmajor Scherer prejel Viteški križec - Ritterkreuz, na dan preboja celo hrastov list.
Kampanjski ščit je bil ustanovljen s 1. julijem 1942 »v spomin na obrambo v bojnem prostoru Cholm vključenih enot in je bil podeljen vsem vojakom, ki so bili od 21. januarja do 5. maja 1942 v obrambi vključeni v prostor Cholma.
Rahlo obokan, srebrno-sivo odlikovanje iz tanke pločevine oziroma cinka je veliko 4 cm v širino in 6,5 cm v višino
in se je nosilo na levem nadlahtu.


Podelitev je izvedel generalmajor Scherer osebno, poleg odlikovanja je vojak dobilo potrdilo, velikosti A5
Zahtevki za podelitev odlikovanja so lahko bili podani do 30. januarja 1944.
Podeljenih je bilo 3.980 Kampanjskih ščitov Cholm.

 

opis: RS