1.) URADNO USTANOVLJENI ŠČITI ( nikoli masovno proizvedeni ):

- WARSAW ŠČIT :


Warshavski ščit je bil ustanovljen 10. decembra 1944 in je bil namenjen vojaškim in paravojaškim enotam, ki so sodelovali v protipartizanskih bojih na območju Waršave v času od 1. avgusta do 4. oktobra leta 1944.
Kriteriji za podelitev ščita so bili : Pehotne enote :
- minimalno 7 dni neposrednega bojevanja,
- biti ranjen v bojih
- dejanje poguma v času bojev
- služenje najmanj 28 dni v podpornih enotah na bojnem območju
Letalske enote :
- 20 letalskih bojnih misij v bojnih razmerah
Odlikovanje je predstavljal ščit z ravnim zgornjim robom in špičastim – ošiljenim spodnjim delom. Notranjost ščita je predstavljal desno gledajoči orel, ki predstavlja nemške oborožene sile, ki s svojimi kremplji davi kačo z odprtim gobcem, kar seveda predstavlja upornike – partizane. Na prsih orla je levo zasukani kljukasti križ, pod njim pa tablica na kateri je napis »WARSCHAU 1944«. Celoten ščit je bil postavljen - pritrjen s sponkami – na platneno podlago istega materiala kot nemške uniforme.
Odlikovanje je bilo uradno izdelano a zavezniško bombandiranje je uničilo vso opremo s katero so izdelovali ščite, prav tako pa so bili uničeni vsi do takrat že izdelani ščiti. Nobeno odlikovanje ni bilo nikoli podeljeno.

 

- LAPPLAND ŠČIT :


Lappland ščit je bil zadnji uradno ustanovljeni nemški bojni ščit. Ustanovljen je bil v februarju 1945, čeprav je bil uradno priznan 1. maja 1945, dan po smrti Hitlerja.
Ščit je počastil trude in napore gorske enote ( 20. gorska enota ), ki se je že vse od novembra 1944 borila na dveh frontah, tako proti Rusom kot tudi Britancem.
Uradno ščit ni bil nikoli izdelan, čeprav se vpisi v vojaške knjižice – »soldbuch« pojavijo že aprila 1944. Izdelava ščita se je pravzaprav začela po ujetju nemških enot, ko so ujeti vojaki sami – po dovoljenju britanskih častnikov – začeli izdelovati ščite iz materialov, ki so bili v območju dostopni. Največkrat je bil to cink, aluminih in cin-kositer.
Ko so izdelali nemalo število ščitov, je sledila tudi uradna podelitev, ne glede na to, da so bili vojaki že v ujetništvu. Kriteriji za podelitev ščita so : - 6 mesecev bojevanja
- biti ranjen v neposrednih bojih
- prejemnik medalje poguma
Odlikovanje je sestavljal grobo izdelan ščit z zaobljenim spodnjim delom in ravnim zgornjim robom, katerega je zaključevala nekaka plošča – podlaga na kateri je stal orel.
Pod to ploščo – podlago je napis »LAPPLAND«, pod napisom pa je grob zemljevid ozemlja, kjer so boji potekali. Na robovih so bili 4 luknjice, ki so služile našitju na uniformo. Zanimivo je spoznanje, da na ščitu ni kljukastega križa, kar je seveda pripisati naravi okolja v kateri so bili ščiti izdelani in podeljeni. Ta narava je tudi razlog, da so ščiti neenaki po izgledu in da kvaliteta izdelave ni ravno vrhunska.

 

 

- BALKAN ŠČIT :


Ščit naj bi bil namenjen vojakom, ki so se bojevali na Balkanu, predvsem vojakom v protipartizanskih bojih. V zgodnjih mesecih leta 1945 je bila ideja o ustanovitvi odlikovanja predstavljena Hitlerju samemu, a do realizacije ni nikoli prišlo.
Ščit ima raven zgornji rob in prišiljen spodnji del. Na zgornjem delu je izpisano »BALKAN«, pod napisom je nemški orel, ki v krempljih drži venec znotraj katerega je kljukast križ. Na levi strani orlovega trupa je letnica 1944, na desni strani pa 1945. Pod orlom je reliefni zemljevid Balkanskega polotoka. Debata ali je bil ščit sploh kdaj uradno podeljen ostaja odprta, obstaja pa podatek, da naj bi okoli 250 ščitov bilo podeljenih pripadnikom »Prinz Eugen« divizije. Podatek naj bi prišel iz ust poveljnika te divizije samega.

 

- SARDINIEN ŠČIT :


Odlikovanje oz. priznanje, kateremu ne moremo ravno reči ščit, ampak vseeno spada med ta obeležja. Ščit – priponka je bila namenjena pripadnikom-vojakom, ki so se iz Afriških bojišč umaknili na otok Sardinija. Šlo je za pripadnike »90. panzer-grenadier« divizije, katera je bila prav na tem otoku uradno ustanovljena iz delcev divizij, ki so se umaknili iz Afrike. V počastitev je leta 1943 ustanovljen ti. Sardinien ščit oz. priponka. Bazo priponke sestavlja oblika otoka Sardinije, skozi katerega je položen z rezilom navzgor obrnjen meč. Označena sta dva kraja, in sicer na zgornjem delu OLBIA in na spodnjem delu ščita CAGLIARI. Tudi v tem primeru gre za lokalno ustanovljeno odlikovanje – obeležje.

kolekcija Collector

Zanimivost je ta, da se ščit ni nosil na levem rokavu uniforme, temveč na levi strani glavnega pokrivala - šapke, kape… V ta namen je na zadnji strani iglični sistem za zapenjanje. Material izdelave je cink, aluminij ali cin - kositer. Obstajata dve različici ščita in sicer »polna« - vlivana različica in »prazna – tanka« - kovana različica. zanimivo je dejstvo, da so prejemniki tega sicer neuradnega ščita, prejeli uraden podelitveni dokument, ki pa je bil seveda lokalnega značaja.

 

 

 

 

 

2. ) NEURADNO USTANOVLJENI ŠČITI ( nikoli masovno proizvedeni ):

 

- LORRIENT ŠČIT :


V tem francoskem kraju se je v letu 1944 pa vse do konca vojne 26.000 nemških vojakov uspešno upiralo zavezniškim bombandiranjem, zračnim in vodnim napadom. Ta uspeh je seveda poleg vojakov samih najbolj navduševal njihovega poveljnika, generala Fachebacher-ja. To je bil zadostni razlog, da je prav on, na lastno pest, konec leta 1944, ukazal izdelavo ščita, ki bi počastil uspešne boje. Šlo je za izključno lokalno odlikovanje, kar pomeni, da je bila tudi izdelava ščita omejena zgolj na območje bojev. Posebnih podelitvenih kriterijev ni bilo, do odlikovanja so bili upravičeni vsi pripadniki vseh enot, ki so sodelovali v bojih.
Sam ščit je izredno grobo in detajlno slabo izdelan. Zgornji rob je raven, spodnji del pa zaobljen. V ščitu je figura pogumnega moža, kar predstavlja pogum nemških vojakov na tistem območju, ki v eni roki drži navzdol uperjen meč, v drugi pa ščit – oboje seveda predstavlja simboliko obrambe. Na ščitu naj bi bila figura nemškega orla in kljukastega križa. Pogumni bojevnik stoji nad podmorniškim hangarjem iz katerega prihaja podmornica. Pod podmornico so tri »nagubane« črte, kar seveda predstavlja morje.
Pod zgornjim robom ščita je izpisana letnica 1944, spodnji notranji obok ščita pa zaključuje izpis »LORIENT«. Tudi ta ščit je bil prišit na uniformo prek 4 luknjic na robovih ščita. Odlikovanje je bilo izdelano iz materialov, ki so bili na voljo, največkrat gre za cin-kositer ali cink. Izdelanih je bilo ščitov za približno polovice vsega osebja – poveljnikov, vojakov, administracije, na tistem območju.
Obstajala je še ena različica ščita, bolje rečeno to ni bil ščit, bila je navadna prepoznavna ploščica, na kateri je bilo, namesto podatkov o vojaku, izpisano » FESTUNG LORRIENT« (počastitev Lorienta). Luknjice na robovih ploščice so zopet namenjene prišitju na uniformo. »Lorient ploščica« je bila verjetno mišljena kot nadomestno odlikovanje dokler uradna verzija ščita ne bi bila izdelana, a do tega ni nikoli prišlo.

 

- DUNKIRK ŠČIT :


Dunkirk, še eno francosko obmorsko mesto, znano po zavezniškem umiku leta 1940, je bilo ponovno središče bojev v letih 1944-45. po zavezniškem izkrcanju v Normandiji, je sam Hitler zapovedal, da je potrebno Dunkirk držati tako dolgo kot je le mogoče, torej do zadnjega diha. Mesto je bilo pod poveljstvom admirala Fredericha Frisiusa, ki je imel za obrambo na voljo zgolj okoli 15.000 mož, med katerimi pa sploh niso bilo vojaki oz. vojaško izurjeni. Čeprav je bilo mesto popolnoma obkoljeno je nemška vojska z mahnim napadom uspela prebiti obroč. Zavezniški protinapadi pa so bili popolnoma neuspešni in mesto je ostalo pod nemškim poveljstvom vse do konca vojne. Ravno to pa je bil razlog, da je, zopet popolnoma na lokalni ravni, neuradno ustanovljeno odlikovanje – dunkirk ščit.
Zgornji del ščita je raven, spodnji zaobljen. Na zgornjem delu notranjosti ščita je izpisano »DUENKIRCHEN«, pod napisom pa je letnica 1944. Simboliko ščita sestavlja opazovalni stolp, ki je postavljen v vodo – tri »nagubane« črte na vsaki strani stolpa. Pod stolpom je razprta veriga.
O samem ščitu je znano izredno malo, saj je bilo podeljenih – neuradno, samo peščica primerkov. Tudi slike nošnje odlikovanja ali vsaj ščita samega so izredno redke, skoraj nepoznane.

 

3. ) PROTOTIPI ŠČITOV ( nikoli izdelani, niti podeljeni ):

 

- STALINGRAD ŠČIT :

 

Drugega oktobra 1942 je sam Hitler zapovedal ustanovitev ščita, ki bi počastil bojevnike, ki so se borili v Stalingradu. Ščit je imel raven zgornji rob in zaobljen spodnji del. Zgornji del ( zunanji del ščita ) je zaključeval nemški orel, pod orlom ( v notranjosti ščita ) je napis »STALINGRAD«. V notranjosti ščita so tudi silosi, ki so nekakšna znamenitost oz. značilnost mesta in simbolizirajo bitko, ki je potekala prav v takem okolju. Pod silosom je figura mrtvega nemškega vojaka, ki ima okoli čelade zapleteno bodečo žico. Ta prototip je bil predstavljen višji komandi nemške vojske, ki pa je zadevo zavrnila, češ da je preveč morbidna in ne simbolizira časti in odlik vojakov.
Kasneje je bil predstavljen še en prototip ščita, kjer je figuro mrtvega nemškega vojaka zamenjal simbol reke Wolge. Protopip je bil sprejet, a razplet bitke je bil vse prej kot bleščeč za nemško vojsko, tako da proizvodnja ni nikoli stekla.

Znana je fantazijska različica Stalingrajškega ščita, ki je bila izdelana v Angliji leta 1979.
Ščit sestavlja raven zgornji rob in zaobljen ( rahlo špičast )spodnji del. V notranjosti ščita je razpotegnjen malteški križ. Na zgornjem delu križa je manjši ščit v katerem je nemški orel, ki sedi na kljukastem križu. Nad levim krilom je letnica 1942, nad desnim pa 1943.
Pod orlom pa je v navzdol zaobljeni ploščici izpisano »STALINGRAD«. Ščit je popolnoma fantazijski, pogostokrat se pojavlja na raznih avkcijah, kjer se prodaja in nažalost tudi proda kot originalni, izredno redki prototip.

 

 

Bostjan K.J,