Splošni jurišni znak
Allgemeines Sturmabzeichen
 
     
 

Ustanovitev Splošnega jurišnega znaka (Allgemeins Sturmabzeichen) je bila sprejeta junija, leta 1940 »za odlikovanje tistih vojaških zaslug, ki niso prišle v poštev za odlikovanje Pehotnega jurišnega znaka (Infantriesturmabzeichen) niti Takovskega jurišnega znaka (Panzerkampfabzeichen)«, kot so npr. pionirji, lovci na tanke ali pripadniki jurišne artilerije – »Sturmartillerie« in protiletalske –»Luftschutz« obrambe. Značka se je podeljevala tistim vojakom, ki so od 1. junija 1940 bili udeleženi »v treh vojaških napadih (juriših) na frontni liniji z orožjem v rokah in prodirali v treh različnih bojnih dneh«. Podelitev bi naj izvedel komandant divizije oziroma v funkciji diviznega komandanta njemu enakopravni nadrejeni. Prejemnik odlikovanja je poleg znaka prejel tudi podelitveno listino. Splošni jurišni znak je bil iz posrebrene cinkove pločevine, pritrjen na levi prsni strani z navpično broško. Znak je širok 4,3 cm, visok pa 5,4 cm. Znak ne spada med redka odlikovanja, podeljen je bil cca 460.000 krat.

Splošni jurišni znak se je proizvajal iz različnih materialov. V zgodnjem obdobju vojne so za izdelavo uporabljali tombak, zelo redko aluminij, v poznem obdobju vojne pa zlitine cinka. Iz tombaka in cinka poznamo votle in polne izvedbe. Poleg tega, da je veliko proizvajalcev izdelovalo značke brez svojih oznak je večina proizvajalcev v zbirateljskem svetu znanih, saj se znaki ločijo po dizajnu in konstrukciji, predvsem pa po igličnih sistemih. Običajno se prav po igličnem sistemu da najlažje določiti proizvajalca.

SploŠni juriŠni znak iz zgodnjega obdobja vojne, proizveden je iz barvne kovine (tombak, buntmetall), proizvajalec B. H. Mayer.

 

SploŠni juriŠni znak iz sredine vojne, proizveden je iz finega cinka (Feinzink), proizvajalec Karl Wurster.

 ( kolekcija zenica1 )

Cink izvedba - proizvajalec Steinhauer & LÜck

 

SploŠni juriŠni znak s Številom intervencij

Dne 22. junija 1943 je odredba višjega štaba nemške vojske ustanovila višjo stopnjo Splošnemu jurišnemu znaku (Allgemeinesturmabzeichen).

Za število posredovanj v akciji so podeljevali naslednje stopnje:

 • 25 intervencijskih posredovanj: II. Stopnja,
 • 50 intervencijskih posredovanj: III. Stopnja,
 • 75 intervencijskih posredovanj: IV. Stopnja,

Četrto stopnjo so lahko po 100 posredovanjih ponovno podelili z oznako 100.

Da bi po 22.juniju 1941 veterane in stare frontne borce povzdignili in posebno počastili, so 1.julija 1942 ustanovili odlikovanje višjih stopenj Tankovskih in Splošnih jurišnih znakov s pripisom števila dni v akciji. Vojakom, ki so posedovali Tankovsko jurišno ali Splošno jurišno značko so prišteli dneve pri neprekinjenem posredovanju na vzhodu ali v Afriki po 22. juniju 1941, dnevi pa so se prištevali po sledečem sistemu:

 • za 15 mesecev 25 dni v intervenciji,
 • za 12 mesecev 15 dni v intervenciji,
 • za 8 mesecev 10 dni v intervenciji,

Povelje, poškodba (tudi ozebline) ali dopust do četrtine predvidenega roka, ne velja kot prekinitev intervencije. Komandant divizije je lahko vojakom, katerim zaradi težke rane v prihodnosti intervencija ni bila več možna, podelil višjo stopnjo Tankovskega ali Splošnega Jurišnega znaka, če je vojak, ki je prejel odlikovanje za drugo stopnjo, imel vsaj 18 dni v intervenciji, za tretjo stopnjo vsaj 35 dni, za četrto stopnjo pa vsaj 60 dni v intervenciji.

Vsa odlikovanja z oznako intervencij so bila narejena iz zlitine cinka.

Hauptmann der Reserve Rolf Düe poveljnik takovske enote 1./PzJägAbt 19, nosilec ViteŠkega kriŽa in juriŠne znaČke z oznako 50 intervencijskih posredovanj.

Tankovske juriŠne znaČke z oznako 25 in 50 ter 75 in 100 so bile narejene iz istega kalupa,
razlika je bila le v ploŠČici, katera oznaČuje dneve udejstvovanja na fronti.

Do sedaj priznani proizvajalci pešadijskih jurišnih znakov so:

 • Assmann
 • B. H. Mayer
 • Berg & Nolte Lüdenschied (B&NL)
 • FO - Friedrich Orth
 • Francke & Co.
 • Frank & Reif Stuttgart
 • Gebrüder Wegerhoff - GWL
 • Hymmen
 • CE Juncker Berlin SW
 • Karl Wurster
 • RK - Rudolf Karneth
 • RS - Rudolf Souval
 • Steinhauer & Lück
 • Wilhelm Hobacher
 • ÜÜ - E. Ferdinand Wiedmann

Assmann- cink

CE Juncker Berlin SW - Cupal

 

Cene Splošnih jurišnih značk

 

Stopnja

Karakteristika

Cena v €

 

Tombak – polna/masivna

280

 

Tombak- pločevina / votla

160-200

 

Cink – polna ali votla

120-190

Št. Udejstvovanj »25«

Cink

1.250-1.500

Št. Udejstvovanj »50«

Cink

1.600-1850

Št. Udejstvovanj »75«

Cink

3.000-3.400

Št. Udejstvovanj »100«

Cink

3.500-4.800

 

Opis in slike: RS

 
  Vrh