Znak za bližinjski – neposredni - boj
Nahkampfspange des HeereS
 
     
 

V tretjem vojnem letu se je najverjetneje v navezovanju na letalsko frontno značko ustanovila popolnoma nova frontna značka, kot »viden znak priznanja vojaku, ki se bojuje s hladnim orožjem in sredstvi za boj mož na moža, istočasno pa tudi kot vzpodbuda k najvišji izpolnitvi dolžnosti«. Ustanovitev znaka je predvidela tri stopnje. Bronasti znak za bližinjski boj je bil podeljen za tretjo stopnjo - za 15 dni bližinjskih bojev proti regularnim sovražnikovim enotam, srebrn za drugo stopnjo - 30 dni in zlat za prvo stopnjo - 50 dni. Da bi se »zaščitila vrednost odlikovanja«, je pri upoštevanju oziroma vračunavanju bojnih dni že od začetka veljal visok oziroma strog kriterij. Odlikovanje je iz finega cinka, široko 9,6 cm in 2,5 cm visoko. Znak za bližinjski boj se je nosil na levi, zgornji prsni strani, nad vsemi ostalimi odlikovanji. Po koncu vojne in sprejetju zakona o nošenju odlikovanj iz leta 1957 se je se je znak za bližinjski boj ponovno lahko nosil kot »pehotno odlikovanje«, vendar je iz sredine bil odstranjen orel s svastiko (Reichsadler).

Znak za bližinjski boj se je pretežno proizvajal iz cinka, obstajajo tudi zelo redke različice iz tombaka. Podeljenih je bilo približno 650 zlatih špang, za ostale stopnje ni podatka.

Najdražje zlate zaponke iz tombaka z dodatno varnostno zaponko dosegajo cene nad 10.000 Eurov.

Bronasta priponka za bljiŽinski boj, proizvajalec Funcke & Brunninghaus of LÜdenscheid (F&BL), proizvedena iz cinka.

 

Srebrna priponka za bljiŽinski boj, proizvajalec Friedrich Linden of LÜdenscheid (FLL) , proizvedena iz cinka.

 

Znani proizvajalci so:

  • Juncker of Berlin (particularity, the back plate is not magnetic)
  • Gebrüder Wegerhoff of Lüdenscheid (GWL)
  • Josef Feix & Sohn of Gablonz (JFS)
  • Funcke & Brunninghaus of Lüdenscheid (F&BL)
  • Friedrich Linden of Lüdenscheid (FLL)
  • Rudolf Souval of Wien (RS)
  • ArbeitGemeinschaft Metal und Kunstoff of Gablonz (AGMuK)
  • Hymen & Co of Lüdenscheid (H&CL L/53)

Nosilec viteŠkega kriŽa, NemŠkega kriŽa v zlatu, Železnega kriŽa prve in druge stopnje,
Štiri krat odlikovan s trakom za uniČenje tanka, zaponko za bljiŽinski boj v bronu,
peŠadijsko juriŠno znaČko in ostmedaljo feldwebel Ahrens Hinrich.

 

Cene znakov za neposredni spopad

 

Stopnja

Karakteristika

Cena v €

Zlata

Tombak, 1. model, z dodatno varnostno priponko

10.000

 

Tombak, 2. model, z dodatno varnostno priponko

10.000

 

Cink, pozlačena

800-1200

Srebrna

Tombak

600-700

 

Cink

400-450

Bronasta

Tombak

450

 

Cink

250-350

 

Opis in Slike: RS

 
  Vrh